Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Sedan 2020 är våra fjärrvärmenät i Mariestad och Töreboda medlemmar i Prisdialogen.

Så här går det till

Prisdialogen genomförs varje år och består av en lokal dialog med minst två samrådsmöten och därefter en central prövning. På samrådsmötena enas man om nästa års prisjustering och sätter en prognos för de kommande två åren. I den centrala prövningen granskas underlaget från samrådsmötena för att säkerställa att det har skett enligt Prisdialogens process. Därefter beslutar styrelsen för Prisdialogen om fjärrvärmeleverantören får tillträde eller inte till Prisdialogen.

Prisändringsmodeller

I våra prisändringsmodeller beskriver vi bland annat vår prispolicy, prisändring inför nästa år och prisprognos för kommande två år.
Modellerna visar även jämförelser med konkurrerande uppvärmningsalternativ samt hur våra priser står sig i jämförelse med andra fjärrvärmeleverantörer i Sverige.

Nytt medlemskap söks varje år.

Bilden visar VänerEnergi AB:s medlemsbevis i Prisdialogen för år 2023.