Transmissionstjänster

En av stadsnäts kärnverksamheter är transmissionstjänster för företag och operatörer.

Detta innebär att man sammankopplar två eller flera punkter via de olika nät vi själva och/eller våra samarbetspartners förfogar över. Idag är transmissionstjänster navet till ett fungerande informationssamhälle.

Vi levererar transmissionstjänster via svartfiber och som kapacitetsförbindelser samt erbjuder driftövervakning och hantering av transmissionsförbindelser.