Info elmätarbyte

Det är VänerEnergi AB som äger den elmätare som sitter i din fastighet.
Regeringen har beslutat om att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025. Vi på VänerEnergi AB är klara med detta projekt och samtliga våra elmätare uppfyller därmed kraven.

Funktionskraven innebär att de nya, smarta elmätarna ska stödja energiomställningen och ge förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. Mätarna gör det möjligt att kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

De nya elmätarna kommer bland annat även att mäta din elförbrukning per kvart, kunna mäta både förbrukning och eventuell produktion, registrera avbrott, samt ge möjlighet att göra till- och frånkopplingar av el på distans.

Om vi skulle behöva göra ett nytt mätarbyte hos dig följer här lite information som ska göra dig trygg med ett besök av oss.

Hur får du reda på att vi ska byta din elmätare?

Innan mätarbytet kommer du att få information av oss i din brevlåda. Vid akuta byten försöker vi att kontakta dig via mail eller telefon.

  • Om din mätare sitter inomhus (ej tillgänglig för oss)
    så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Vi kommer att avisera dig via brev cirka 14 dagar innan. Du får information och en föreslagen tid för mätarbytet. I brevet finns även information om hur du gör för att boka om din tid, ifall den inte passar.
  • Om din mätare sitter utomhus (tillgänglig för oss)
    så behöver du inte vara hemma för bytet. Vi kommer att avisera dig via vykort cirka 14 dagar innan. Du får information om mätarbytet och under vilken tidsperiod elmätarbytet kommer att ske.

Kan du få en påminnelse om mätarbytet?

Om din mätare inte är tillgänglig för oss har du fått ett brev med en föreslagen tid för mätarbyte. Då kan du registrera din e-postadress eller ditt mobilnummer hos oss, via länken för ombokning av tid. Då kommer vi att skicka en påminnelse till dig 1-2 dagar innan den bokade tiden.

Vad händer om du inte kan vara hemma på bokad tid?

Om din elmätare inte är tillgänglig för oss och du inte kan vara hemma på föreslagen tid, så ber vi dig boka om bland de tider som finns tillgängliga inom ditt område. Finns det inte någon tid som passar så kanske du kan be någon granne eller släkting vara på plats vid bytet.

Hur går elmätarbytet till?

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från VänerEnergi AB. Samtliga montörer ska kunna legitimera sig med ID-handling från VänerEnergi AB.

Själva mätarbytet tar cirka 10-20 minuter och under bytet så kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om du drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet.

Vid mätarbytet tar vi foton på mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning, för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Hur får du information efter mätarbytet?

Efter genomfört mätarbyte så kommer vi att bekräfta bytet till dig. Bekräftelsen innehåller information om mätarnummer och mätarställningar för den nertagna och den uppsatta mätaren, samt information om när mätarbytet utfördes. I bekräftelsen finns också en länk till den här sidan med mer information om din mätare, samt mätarbytet.

Har du registrerat en e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelse på utfört mätarbyte via mail eller sms. Har vi varken e-postadress eller mobilnummer till dig så kommer du att få bekräftelsen på vykort.

Är det något som du ska tänka på?

Tänk på att mätarplatsen måste vara tillgänglig för våra montörer. För att underlätta för bytet är det bra om du ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

Vid eventuell sjukdom där du samma dag som bytet måste avboka din tid, ber vi dig att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0501-637 50.

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.