Artikeln publicerades 11 februari 2021

Markförlagd kabel ersätter luftlinje

Vi kopplar nu bort Slättelinjen från nuvarande elnät och lägger över matningen till transformatorn Järneberg till det nya kabelnätet. När detta arbete är klart är sträckan Järneberg – Boda helt kablifierad.

På bilden syns vår elmontör Joakim som kopplar om den sista elanläggningen på sträckan Järneberg-Boda. En stäcka som nu förses med ström via markförlagd kabel istället för tidigare luftlinje. Under tidigt 90-tal var Joakim med och satte upp de luftledningar som han nu kommer vara med och rasera.

Vår elmontör Joakim kopplar om den sista elanläggningen på sträckan Järneberg-Boda från luftlinje till markkabel