Artikeln publicerades 21 april 2022

Vindkraftverk

Den 1 april köpte vi våra två första vindkraftverk som är belägna i Fålebergs vindkraftpark.

De två verken är av typen Gamesa G90 och effekten är på 2MW vardera.
Verken är byggda 2012 och produktionen per verk är cirka 4 GWh/år.

Bilden visar ett vindkraftverk