Artikeln publicerades 22 november 2023

Fast avgift införs för mindre produktionsanläggningar

För mikroproducenter införs i enlighet med EU-direktivet elmarknadsförordningen en fast avgift från den 1 januari 2024.

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Information om våra avgifter för elnätsabonnemang avseende produktionsanläggningar 2024 finner du via denna sida. Svar på vanligt förekommande frågor till Ei hittar du också via länk på denna sida.