Artikeln publicerades 23 februari 2024

Kanaluppdatering Sappa

För att förbättra bild- och ljudkvalitet på några av Sappas TV-kanaler kommer de att göra en kanaluppdatering den 4-5 mars.

Du som har en TV-tjänst via oss kan beröras om du har någon av dessa kanaler:

Bild över berörda TV-kanaler

Vad behöver du göra?

När uppdateringen har skett kommer kanalerna i bilden att bli svarta. Då behöver du göra en fabriksåterställning om du har digitalbox.
Och om du har en TV-modul så behöver du göra en ny kanalsökning. Det kan
också dyka upp ett meddelande på din TV, då behöver du bara godkänna/
trycka OK/fortsätt.
All viktig information om kanaluppdateringen finns samlad på en hjälpsida. Där
hittar du bland annat länkar till guider för fabriksåterställning och kanalsökning
samt frågor och svar: sappa.se/uppdatering Länk till annan webbplats.